לוחות Realplate + עליונים ותחתונים

TurboRocks

לוחות עליונים ותחתונים, גזורים וצבועים מוכנים בשבילכם ליצור בעצמכם. שים לב, מוצר זה אינו כולל את כל האבזור הנדרש להשלמת לוח הנדנדה שלך.